Ingrid van Heezen heeft een foto gedeeld. 1 jaar geleden

OBS ’t Padland is een open school, onze deuren staan altijd open. Wij maken graag tijd en ruimte voor kinderen en hun ouders / verzorgers. SAMEN OP PAD is onze slogan, hier gaan we voor en staan we voor.

Binnen school werken wij samen met onze maatjesgroep aan creatieve en culturele
projecten, kinderen voelen zich zo betrokken bij én verantwoordelijk voor
elkaar. Veiligheid is de essentie van onze school, alleen als een kind zich veilig
voelt, gezien en gehoord,  kan hij/ zij zich ontwikkelen. Deze veiligheid gaat verder dan het gebruik van een methode of van regels, het zit verweven in alles wat wij doen.
Wij werken met  vaste methodes, duidelijke doorgaande lijnen, onze zorg is goed en zorgzaam, onze opbrengsten zijn gewoon goed.
Samen met ouder(s) / verzorgers streven wij naar het beste voor een kind, en als dit nodig en mogelijk is,
hebben wij het lef om samen verder te kijken en  te zoeken naar een passende oplossing.
Onze school heeft één van de mooiste pleinen van Nederland. Een plein waar spelen bijna vanzelf gaat en waar het een feest is om te mogen spelen en leren!

 U bent welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en gesprek en / of tijdens ons open huis op woensdagochtend 11 maart en op vrijdagochtend 20 maart as. U kunt contact opnemen met de school / directeur (Ingrid van Heezen).
Adres: Padland 2 – 1606 NL Venhuizen – 0228 541937 / email: ingrid.vanheezen@openbaaronderwijspresent.nl

OBS ’t Padland is een open school, onze deuren staan altijd open. Wij maken graag tijd en ruimte voor kinderen en hun ouders / verzorgers. SAMEN OP PAD is onze slogan, hier gaan we voor en staan we voor.Binnen school werken wij samen met onze maatjesgroep aan creatieve en cultureleprojecten, kinderen voelen zich zo betrokken bij én verantwoordelijk voorelkaar.  Veiligheid is de essentie van onze school, alleen als een kind zich veiligvoelt, gezien en gehoord,  kan hij/ zij zich ontwikkelen. Deze veiligheid gaat verder dan het gebruik van een methode of van regels, het zit verweven in alles wat wij doen. Wij werken met  vaste methodes, duidelijke doorgaande lijnen, onze zorg is goed en zorgzaam, onze opbrengsten zijn gewoon goed. Samen met ouder(s) / verzorgers streven wij naar het beste voor een kind, en als dit nodig en mogelijk is,hebben wij het lef om samen verder te kijken en  te zoeken naar een passende oplossing.Onze school heeft één van de mooiste pleinen van Nederland. Een plein waar spelen bijna vanzelf gaat en waar het een feest is om te mogen spelen en leren! U bent welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en gesprek en / of tijdens ons open huis op woensdagochtend 11 maart en op vrijdagochtend 20 maart as. U kunt contact opnemen met de school / directeur (Ingrid van Heezen).Adres: Padland 2 – 1606 NL Venhuizen – 0228 541937 / email: ingrid.vanheezen@openbaaronderwijspresent.nl