Padland transparent

Stichting Present heeft een protocol Sociale Media opgesteld. Hierin wordt uitgelegd hoe om te gaan met sociale media waar het school betreft. Het is bedoeld voor medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers. Het document staat hieronder.

Evenementen