Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden.

Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die de school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoefte gaat. Of een school voor een kind de

juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht biedt een eerste richting.

 

Klik hier voor het overzicht Perspectief op School of lees het in het venster hier onder:

Evenementen

Sorry, we hebben momenteel geen evenementen
Toon alle bijeenkomsten