padlandlogo

In de schooljaarverslagen legt ‘t Padland verantwoording af over de behaalde resultaten van het onderwijs. Deze documenten zijn als verantwoording gemaakt voor:

  1. Inspectie van het onderwijs
  2. Bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Present
  3. De medezeggenschapsraad van ‘t Padland
  4. Personeel en ouders van ‘t Padland

 

Het jaarverslag maakt onderdeel uit van de kwaliteitszorg van ‘t Padland (Schoolplan 2015-2019, hoofdstuk 6, ‘Kwaliteitszorg’ + dokumenten kwaliteitsaspecten).
De bevindingen en aanbevelingen zullen op de volgende wijzen kenbaar gemaakt worden aan de diverse geledingen:

  • via de schoolgids cq een verwijzing naar het dokument jaarverslag;
  • via de nieuwsbrief waarin een kort verslag van inhoud en bevindingen zal worden geplaatst;
  • geheel opvraagbaar via de directie conform aanpak en aabod van het schoolplan;
  • aangeboden aan de inspectie via de site;
  • het dokument zal besproken worden met het bestuur / bestuursbureau via de MARAP en met de MR geleding;
  • het dokument wordt besproken en bijgesteld binnen het team.

Via deze jaarverslagen wordt op deze wijze verantwoording afgelegd aan de diverse externe belanghebbenden. Andere wijzen van verantwoording, zoals er zijn: de kwaliteitsaspecten en de evaluatie kwaliteitsaspecten, het schoolplan, het zorgplan,de schoolgids en de MARAPS . kwaliteitsformat en de eerder gemaakte trendanalyses worden nog steeds gebruikt als instrument. Gegevens die mogelijk gemist worden in dit dokument en / of ter bespreking in het (directie of team) overleg ingebracht zullen worden, zullen worden meegenomen in een volgend jaarverslag.

pdfSchoolrapportage2022-2023 Padland.pdf

pdfSchoolplan2023-2027 Padl.pdf

pdfKatern Zorg en begeleiding schoolplan Padland 23-27.pdf

pdfPOS Schoolrapport 2019-2020.pdf

pdfPOS Ouderrapport 2020-2021

pdfjaarverslag en opbrengstenkatern 2019-2020

Evenementen

Sorry, we hebben momenteel geen evenementen
Toon alle bijeenkomsten