Ieder kind verdient goed onderwijs.

Onderwijs moet uitgaan van de mogelijkheden van een leerling, niet van beperkingen.

Partnerschap tussen ouders en school vergroot de opbrengst van onderwijs.

Over bovenstaande uitspraken is men het in onderwijsland met elkaar eens. Het zijn duidelijke uitgangspunten voor het vormgeven van passend onderwijs. Maar als je kijkt naar de manier waarop deze in de praktijk worden gebracht, is het een stuk minder duidelijk. Voor veel ouders en kinderen loopt het prima op school, maar tegelijkertijd zitten te vaak kinderen thuis zonder onderwijs, of krijgen ze onderwijs dat niet past. Te vaak voelen ouders zich niet serieus genomen wanneer het gaat over onderwijs aan hun kind. Te vaak zijn schoolgebouwen niet toegankelijk of zijn de juiste hulpmiddelen niet beschikbaar.
In deze informatiegids voor ouders wordt ingegaan op bovenstaande uitgangspunten. Námens ouders en vóór ouders wordt een brug geslagen tussen mooie woorden en alledaagse praktijk.
De informatiegids die voor u ligt is een initiatief van Ieder(in), de ‘opvolger’ van Platform VG en de CG-Raad, en Oudervereniging Balans. Gezamenlijk
behartigen zij de belangen van ouders van kinderen met een beperking of stoornis. De organisaties werken samen in het Steunpunt Passend Onderwijs,
waar ouders terecht kunnen voor informatie, advies of het doorgeven van signalen. Samen met ú wordt écht passend onderwijs zo steeds een stap
dichterbij gebracht.

pdfPOS Schoolondersteuningsprofiel SOP Pad 2023-2024

Meer informatie kunt u ook vinden op: http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/

pdfPOS Schoolsamenvatting ondersteuning Pad ouders 2023-2024

Evenementen

Sorry, we hebben momenteel geen evenementen
Toon alle bijeenkomsten