spelling in beeld logoVoor ouders en kinderen die thuis nog eens met de spellingkaarten willen oefenen.
Op deze kaarten staan naast de voorbeeldwoorden ook de uitleg van het spellingprobleem en de redeneerwijze (de spellingstrategie) die gebruikt kan worden om te snappen hoe het woord geschreven moet worden. Dit voorkomt dat alle woorden ingeprent gaan worden, terwijl inzicht verwerven in de spellingstrategie (klankspoor, regelspoor, weetspoor) effectiever is. Ook voorkomt dit dat ouders het spellingprobleem heel anders uit gaan leggen dan op school gebeurt, waardoor het kind in verwarring raakt. Door zowel thuis als op school uit te gaan van dezelfde uitlegwijze, zal dit niet het geval zijn.

De activiteiten thuis kunnen gebeuren volgens de aanpak: 'lees - leg uit - schrijf - bedenk meer'. Deze aanpak is als volgt:

  • Lees: De leerling leest de eerste set woorden van de week. Deze staat rechtsboven op iedere uitlegkaart.
  • Leg uit: Het kind schrijft het eerste woord van de week op en kleurt het spellingprobleem dat aan de orde is in dit woord. Vervolgens legt het kind uit waarom het woord zo geschreven wordt. In feite vertelt het kind in het kort en in eigen woorden wat op de uitlegkaart vermeld staat. Slaagt de leerling hier niet in, dan kan de ouder op basis van de tekst op de uitlegkaart aanvullen.
  • Schrijf: Het kind maakt een zelfdictee. Het bedekt de woorden van de week die rechtsboven op de uitlegkaart staan. Ieder woord wordt vervolgens kort bekeken en meteen daarna weer afgedekt. Daarna wordt het opgeschreven. Ditzelfde gebeurt ook met de overige woorden. Afsluitend worden de opgeschreven woorden gecontroleerd.
  • Bedenk meer: Het is nu voor het kind duidelijk wat het spellingprobleem is en hoe het geschreven moet worden en waarom. Nu is, tot slot, het moment aangebroken om meer woorden te bedenken die hetzelfde probleem in zich hebben en deze op te schrijven. Dit kan op een blaadje of in een schrift.

 

Kijk op het menu aan de linkerkant en kies je spellingkaart.